joi, 10 august 2017

100 de cărți ale culturii române
O profesoară de liceu m-a întrebat care sunt primele 100 de cărți ale culturii române pe care i le-ar putea recomanda unui elev de clasa a XII-a, despre care i-ar putea vorbi, pentru ca el să se simtă întemeiat. I-am spuns că primele 100 îmi e greu să i le numesc, dar aș putea începe cu primele 1000. Am făcut, totuși, o listă, pentru a răspunde întrebării. Uneori, lista pare inegală valoric, dar o cultură adevărată nu se face numai cu pietre tari, ci și cu cărți care au un rost cât de cât pedagogic, de situare în lume. Nu ascund faptul că anumite cărți sunt recomandări de moment, numai bune pentru o recapitulare generală și, deși atenuabile în cele 1000, totuși, nu sunt de ignorat. Promit că, până la Centenarul Marii Uniri, voi completa restul de 900 de cărți. Deocamdată, atât.1. Mihai Eminescu, Publicistica
2. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent
3. Dimitrie Cantemir,  Istoria ieroglifică
4. I. L. Caragiale, Proza. Publicistica
5. Nicolae Iorga, Sate și preoți din Ardeal
6. Octavian Goga, Mustul care fierbe
7. Mircea Eliade, Oceanografie
8. Constantin Noica, Șase maladii ale spiritului contemporan
9. Constantin Noica, Sentimentul românesc al ființei
10. Vasile Pârvan, Getica
11. Petru Dumitriu, Cronică de familie
12. Petre Ispirescu, Basmele românilor
13. Liviu Rebreanu, Răscoala
14. Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri
15. Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane
16. Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei
17. Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc
18. Ioan Slavici, Mara
19. Mateiu Caragiale, Craii de Curtea-Veche
20. Adrian Păunescu, Cartea cărților de  poezie
21. Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român
22. Tudor Arghezi, Cimitirul Buna-Vestire
23. Eugen Barbu, Groapa
24. Matei Vișniec, Păianjenul din rană
25. Tudor Vianu, Postume
26. Neagoe Basarab, Învățături către fiul său Teodosie
27. David Prodan,  Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării națiunii române
28. A. D. Xenopol, Națiunea română
29. Nicolae Breban, Animale bolnave
30. Principele Alexandru Ioan Cuza, Scrisoari din exil
31. Lucian Blaga,  Trilogia culturii
32. Ion Neculce, O samă de cuvinte
33. Constantin Stere, În preajma revoluției
34. Zaharia Stancu,  Ce mult te-am iubit
35.  Emil Cioran, Pe culmile disperării
36.  Alexandru Macedonski, Thalassa
37.  Marin Preda, Moromeții
38.  Constantin Țoiu, Galeria cu viță sălbatică
39.  Anton Pann, Povestea vorbii
40.  Camil Petrescu, Patul lui Procust
41. Vasile Voiculescu, Proza scurtă
42. Mihail Sebastian, Jurnal
43. Eugen Jebeleanu, Surâsul Hiroșimei
44. Gib. I. Mihăescu, Rusoaica
45. Marin Sorescu, La Lilieci
46. Viorel Padina, Poemul de oțel
47. Antim Ivireanu, Didahii
48. Vasile Alecsandri, Legende istorice
49. D. R. Popescu, Vânătoarea regală
50. Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia
51. Urmuz, Pagini bizare
52. Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul
53. Constantin Negruzzi, Păcatele tinerețelor
54. Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraților
55. Ion Creangă, Amintiri din copilărie
56. Mihail Sadoveanu, Hanu-Ancuței
57. Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach
58. Alexandru Odobescu, Pseudokinegetikos
59. B. P. Hasdeu, Scrieri istorice, lingvistice și de folclor
60. Ionel Teodoreanu, La Medeleni
61. Anton Holban, Ioana
62. Mircea Dogaru, Românii și maghiarii în Grădina Maicii Domnului
63. G. Călinescu, Bietul Ioanide
64. Barbu Șt. Delavrancea, Apus de soare
65. Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române
66. Nicolae Breban, În absența stăpânilor
67. Fănuș Neagu, Îngerul a strigat
68. Cristian Popescu, Arta Popescu
69. Constantin Noica, Jurnal de idei
70. Nae Ionescu, Roza vânturilor
71. Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii
72. Vladimir Beșleagă, Cumplite vremi
73. Mircea Horia Simionescu, Ingeniosul bine temperat
74. G. Bacovia, Poezia
75. G. Topîrceanu, Amintirile
76. Geo Bogza, Cartea Oltului
77. Nicolae Labiș, Moartea căprioarei
78. Cezar Ivănescu, Poezia
79. Șerban Foarță, Hexachordos
80. Adrian Păunescu, Sub semnul întrebării
81. Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele (I-III)
82. Regina Maria, Însemnări
83. Mircea Cărtărescu, Levantul
84. Gellu Naum, Cartea cu Apolodor
85. Mircea Dogaru, Muntele și miracolul românesc
86. Ioan Budai-Deleanu, Țiganiada
87. Izvoare privind istoria României, Fontes Historiae Daco-Romanae (I-IV)
88. Constanța Buzea, Poezia
89. Liviu Rebreanu, Ciuleandra
90. Mihai Eminescu, Poezia
91. Silviu Dragomir, Avram Iancu
92. Miron Costin, Viața lumii
93. Tudor Arghezi, Poezia
94. Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor
95. Nicolae Băciuț, O istorie a literaturii române în interviuri (I-II)
96. Tudor Mușatescu, Titanic vals
97. I. L. Caragiale, Două loturi
98. Augustin Buzura, Vocile nopții
99. Sorin Titel, Povestiri
100. Ion Gheorghe, Elegii politice.

Niciun comentariu: